DEVOTO

(2) Odkazuje na oddanost a věrnost - dřevu, řemeslu a především vlastním nápadům.
DEVOTO